Geriatrik Bilimler Derneği Ve Aydın Aile Hekimleri Derneği

Geriatrik Bilimler Derneği ve Aydın Aile Hekimleri Derneği tarafından aile hekimlerine yönelik 07.10.2017'de Kuşadası'nda Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK moderatörlüğünde düzenlenen sempozyumda ayrıntılı geriatrik değerlendirme ve polifarmasinin güncel tıbbi pratikteki önemi konuşuldu.