Dernek Başkanı

Ahmet Turan IŞIK

Dernek İkinci Başkanı

Esra ATEŞ BULUT

Dernek Sekreteri

Ali Ekrem AYDIN

Sayman

Bilgin CÖMERT

Üye

Ayfer KARADAKOVAN