1. Uluslararası ve 10. Geriatri Günleri | Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlıya Yaklaşım

1. Uluslararası ve 10. Geriatri Günleri | Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlıya Yaklaşım

1. Uluslararası ve 10. Geriatri Günleri | Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlıya Yaklaşım

22 Eylül 2023 - İzmirDetaylı bilgi için lütfen sempozyum adresimizi ziyaret ediniz.

www.geriatrigunleri2023.com


#geriatrigünleri #kognitifbozukluk #kognitifbozukluğuolanyaşlıyayaklaşım #geriatri #geriatrikbilimlerderneği #geriatricsdays #cognitiveimpairment #approachtothecognitiveimpairment #geriatricmedicine #geriatrics #associationofgeriatricscience #izmir #geriatricsturkey