Geriatri Pratiğinde Geriatrik Sendromlar

Geriatri Pratiğinde Geriatrik SendromlarGenel tıp pratiğinde sendrom, kalıtsal ya da edinsel nedenlerle de oluşabilen, altta yatan bir durumun karakteristik bir bulgusu olarak birbirleriyle ilişkili belirli semptomlar ve bulguları tanımlamak için kullanılırken; klasik sendromdan farklı olarak geriatrik sendrom, geriatrik olgularda görülen birçok komorbid durum ile birlikte bu semptom ve bulguların varlığı ile karakterize, multifaktöryel doğası olan durumları tanımlamak için kullanılır. Geriatri biliminin daha iyi anlaşılmasıyla bu sendromların sayısı da artmaktadır. Orofaringeal disfaji, tremor ve ortostatik hipotansiyon geriatrik sendromlar ailesinin potansiyel üyeleri olmaları açısından oldukça önemlidir.
 
Ülkemizde bu konu ile ilgili eserlerin yok denecek kadar az olması ve geriatri alanında çalışma arzusunda olan sağlık çalışanlarına Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla “Geriatrik Sendromlar Dizisi”nin dokuzuncusunu “Geriatri Pratiğinde Geriatrik Sendromlar” olarak planladık. Bu eserde mevcut ve potansiyel geriatrik sendromlar tek çatı altında toparlanmıştır. Geriatrik sendromların yanı sıra, geriatri pratiğinin vazgeçilmez bir unsuru olan “Geriatrik Sendromlara Hemşirelik Yaklaşımları” da bu eserin son bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
     
Örnek sayfaları görmek ve satın almak için tıklayınız..