7. Geriatri Günleri Başarılı Yaşlanma

Değerli Meslektaşlarımız,

Yaşlanma bir hastalık değil, doğumla başlayıp ölüme kadar deva meden doğal bir süreçtir. Bugün artık net bir şekilde bilinmektedir ki; hipertansiyon, diyabet, obezite, osteoporoz, koroner ater hastalığı, kalp yetersizliği, parkinson hastalığı, osteoartrit gibi pek çok komorbit hastalık;demans, malnutrisyon, polifarmasi, derpesyon, delirium, üriner inkontinans, uyku bozuklukları, ağrı gibi geriatrik sendromlar; bazen mortal seyreden enfeksiyonlar, fonksiyonel kapasitede ve bellet işleyişindeki azalma gibi yaşlılık sırasında ortaya çıkan pek çok durum, bazı genetiksel faktörleri saymazsak, genelikle çevresel ve kişisel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan, otuzlu ve kırklı yaşlardan itibaren varolan bazı hastalıkların ilerleyen yaşlarda nasıl seyredeceği de aslında beslenme, fiziksel aktivite, sosyal ilişkiler ve düzenli sağlık kontrolleri gibi çok sayıdaki etmene bağlıdır.Bu nedenle, 20 Eylül 2019’da İzmir’de 7.sini düzenleyeceğimiz ‘’Geriatri Günleri’’ nin temasını ‘’Başarılı Yaşlanma’’ olarak belirledik.

‘’Başarılı Yaşlanma’’konusu multidispliner ve çok yönlü bir bakış açısı gerektirmektedir ve başta geriatristler olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, nöroloji uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi,uzmanları,psikolog,eczacı,hemşire,fizyoterapist,diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanlarının da içinde bulunduğu bir ekiple gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle, 7.Geriatri Günleri’nde başta doktorlar olmak üzere,sağlık alanında çalışan veya sağlık ile ilgili toplumumuzdaki bireylere bilgi verip danışmanlık yapan ve konuya ilgi duyan herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Bu sempozyumda, sık karşılaşılan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması, koruyucu önlemler ve tedavi yaklaşımlarınını detaylıca ve bilimsel veriler ışığında gözden geçirilmesi; böylece hızla yaşlanmakta olan toplumumuzun sağlıklı yaşlanması ve ilerleyen dekatlarda ülkenin sağlık ekonomisine dolaylı yoldan da olsa katkı sağlanabilmesi amaçlanmıştır.

Tüm katılımcılara, ülkemize ve yaşlılarımıza faydalı olması dileklerimizle.

Saygılarımla

Sempozyum Başkanı

Prof.Dr. Ahmet Turan IŞIK

Bilimsel program için tıklayın

Bildiri kitabı için tıklayın