Lecanemab (Leqembi®) hafif kognitif bozukluk ve erken evre Alzheimer hastalığında tedavi için onay aldı.

Lecanemab (Leqembi®) hafif kognitif bozukluk ve erken evre Alzheimer hastalığında tedavi için onay aldı.

FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi), lecanemab’ı hafif kognitif bozukluk ve erken evre Alzheimer hastalığı tedavisinde onayladı. Lecanemab, Alzheimer hastalığına yol açtığına inanılan amiloid protein plaklarını hedef alan bir insan monoklonal antikoru (yani bir amiloid karşıtı antikor). Beyinde toksik etki göstererek hücrelerin yıkımına yol açan amiloid proteinin -fibril yapılarına bağlanarak- beyinden temizlenmesine imkan veriyor. 

Daha detayı bilgi için tıklayınız.