Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi Yayınlandı!

Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi Yayınlandı!

Altmış beş yaş üstü yaşlı popülasyon oranı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Yaşlı hastalarda birçok kronik hastalık bulunmasının yanı sıra eşlik eden görme ve işitme sorunları, bilişsel ve fiziksel yetersizlikler hastaların tıbbi olarak yönetimini zorlaştırmaktadır. İlaç tedavisi hastaların tıbbi bakımında önemli bir yer edinmesine rağmen, hastalarda ilaç ilişkili problemlere sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hastalarda ilaç uyumsuzluğu, ilaç kullanım yanlışlıkları, ilaç yan etkileri, ilaç-ilaç etkileşimleri görülebilmekte ve önlenebilir ilaç ilişkili hastane başvuruları artmaktadır. Bu nedenle, yaşlı hastaların ilaç tedavilerini mümkün olduğunca sadeleştirerek düzenlemek geriatri pratiğinde ayrı bir öneme sahiptir.

Bütün bunlara ilave olarak, günümüzde yaşlı hastalarda ilaç ile ilişkili sorunların asgariye indirilmesi için çeşitli kılavuzlar ışığında ilaç kesme sanatı (deprescribing) geliştirilmiştir.

Kanıta dayalı güncel bilgiler ışığında, geriatrik olgularda sık görülen kronik hastalıklar ve geriatrik sendromlar için önerilen tedaviler “Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi” kitabında özetlenmiştir.

Geriatrik Bilimler Derneği ve Alzheimer Vakfı bilimsel yayınıdır.

Örnek sayfaları incelemek ve satın almak için tıklayınız.