BAKIM VEREN BÜLTENİ

BAKIM VEREN BÜLTENİ

BAKIM VEREN BÜLTENİMİZİN İLK SAYISINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Değerli Bakım Verenler,

Ortalama yaşam süresinin ve yaşlı nüfusun artmasıyla, bakıma muhtaç yaşlı birey sayısının ve onlara bakım verecek birey sayısının orantılı olarak arttığı görülmektedir. Bu durum hastaya bakım veren ve ileriki dönemde bakım verebilecek bireylerin toplum içindeki rollerinin ve sorumluluklarının önemini giderek artırmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada yaşlıların bakım işinin en çok gelinler tarafından sağlandığı, bunu sırasıyla eş, erkek çocuk ve kız çocuğun takip ettiği, bakıcı bulunan hane oranının ise sadece %2 olduğu tespit edilmiştir.

Gün geçtikçe başkalarının yardımına olan ihtiyacı artan ve sevilen bir kişiye bakım vermek, bu kişi özellikle de demans hastası ise çeşitli zorluklar içeren tüketici bir süreçtir. Bakımı üstlenen bireylerin yaşadığı sıkıntıları birçok değişken etkileyebilmektedir. Hastalığın düzeyi, hastanın iletişim kurma yetisi, kişilik değişiklikleri, davranışsal, psikolojik işaret ve belirtileri gibi hastayla ilgili değişkenler, bakım verenin cinsiyeti, başarılı olamama korkusu, idealleri, fiziksel ve psikolojik sağlıkta bozulma gibi bakım verenle ilgili değişkenler olarak sıralanabilir. Bunların yanında hastayla bakım veren kişi arasındaki ilişki durumu bakımı üstlenenin yaşadığı sıkıntının düzeyini de etkilemektedir.

Bakım veren ve hastasına yönelik tüm tedavi, yaklaşım ve yönlendirmeler bakım verenin zamanla hastalığın ilerleyici ve yıpratıcı yönünü kabullenme aşamasına girmesini sağlamaktadır. Bu aşamadan sonra bakım veren sadece hastasına değil kendisine ve çevresine de zaman ayırmaya başlamakta, suçluluk hissetmeden sosyal hayata tekrar katılmakta ve tekrar yaşamdan zevk almaya başlamaktadır. Olumsuz duygu ve düşüncelerin azalması bakım verenin yükünü ve tükenmişlik duygusunu azaltmakta, bu durum da hem bakım verenlerin hem hastalarının yaşam kalitesinin artmasında yardımcı olmaktadır.

Bu veriler ışığında bu bülten, yaşlı bireylere gönülden hizmet eden siz değerli bakım verenler için hazırlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı, Geriatrik Bilimler Derneği ve Hemşirelik Fakültesinin destekleriyle hazırlanmaktadır. Hastalarımızın yanı sıra sizler de bizler için oldukça önemlisiniz. Ve artık yalnız değilsiniz.

Bu bülten sizlere gerek kendi bakımınız gerekse hastanızın bakımına yönelik kısa, öz, önemli bilgiler sunacaktır. Bültenimizin ilk sayısında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

Prof. Dr. Ahmet Turan Işık

DEÜ Geriatri BD Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akpınar Söylemez

DEÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi